Debata szkolna

1 marca br. w murach V LO odbyła się debata przygotowana przez dr Iwonę Wołyniec i mgr Magdalenę Lankamer–Bubacz w ramach IV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO „ZŁOTE SZKOŁY NBP”

Temat debaty brzmiał: Czy stulecie polskiego złotego i rola emisyjna NBP sprzyjają stabilności i rozwojowi gospodarczemu Polski w kontekście potencjalnego przyjęcia euro?

            Debata przyjęła formę „za” i „przeciw” pomiędzy drużyną „czerwonych”– reprezentowaną przez uczniów klasy II c, a drużyną „zielonych”– uczniów klasy II f. Całością debaty kierował moderator. W tę rolę wcieliła się nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie dr Iwona Wołyniec, która przypomniała zebranym zasady i strukturę debaty. Zaznaczyła, że strony powinny przemawiać do siebie z szacunkiem, nie przerywać i nie używać obraźliwego języka. Argumenty natomiast powinny opierać się na faktach, dowodach i logicznym rozumowaniu.

            Początek debaty stanowiła wymiana argumentów pomiędzy obiema drużynami.

            „Czerwoni” skoncentrowali się na przedstawieniu zalet polskiego złotego, mówili o stabilności i sile polskiej waluty, o niezależności ekonomicznej i politycznej, którą daje nam stabilna „złotówka”. Wskazywali między innymi, że kraje posiadające własną walutę narodową, a należące do grupy krajów dojrzałych, rozwijają się zdecydowanie szybciej, bardziej dynamicznie, niż strefa euro ogółem. W rezultacie szansa na wzrost popytu na towary i usługi w kraju posiadającym suwerenność monetarną jest całkiem spora. Odwoływali się przy tym do historii i tradycji rodzimego pieniądza, o której – jak padło podczas debaty „nie powinniśmy zapominać”. Jednocześnie, omawiając tzw. efekt cappuccino, podawali przykłady państw, które po wprowadzeniu euro zanotowały znaczny wzrost cen towarów i usług, regres gospodarczy, wzrost zadłużenia i ogólne zubożenie ludności.

            „Zieloni” natomiast odpierali argumenty przeciwników, twierdząc, że dzięki wprowadzeniu wspólnej waluty, Polska znalazłaby się pośród krajach strefy euro, co przyniosłoby nam wiele wymiernych korzyści. Można byłoby łatwiej, taniej i bezpieczniej kupować i sprzedawać towary i usługi oraz prowadzić wymianę handlową, co w dalszej perspektywie wpłynęłoby na poprawę stabilności gospodarczej i wzrost ekonomiczny.

Nie mówiąc już o komforcie podróżowania, studiowania czy podejmowania pracy za granicą – co, zdaniem drużyny „zielonych” – po wprowadzeniu w Polsce waluty euro, byłoby dużo prostsze.

            Ważnym elementem debaty była możliwość ad vocem, z której niejednokrotnie korzystali członkowie obu drużyn, punktując błędy, przekłamania oraz niejasności w wystąpieniach oponentów.

            Kolejnym etapem debaty była sekcja crossfire, podczas której członkowie drużyn zadawali pytania bezpośrednio do przeciwników.

            Debacie od początku przyglądali się uczniowie klas pierwszych, których rola podczas debaty nie ograniczała się jedynie do obserwacji. W ostatniej części debaty mieli oni bowiem możliwość zadawania pytań do członków obu drużyn, co – podobnie jak sekcja crossfire – dostarczyło wielu emocji i nadało debacie kolorytu. Na zakończenie każda drużyna podsumowała swoje argumenty i wyjaśniła nierozwiązane kwestie podniesione przez przeciwników.

            Ostatnim etapem debaty było głosowanie publiczności. Ocenie podległy jasność i skuteczność argumentacji, zdolność do słuchania i odpowiadania na argumenty przeciwnika, a także współpraca w zespole. To właśnie uczniowie klas pierwszych wybrali drużynę, której argumenty były bardziej merytoryczne i  przekonywujące.

            Zdecydowanym zwycięzcą okazała się drużyna „czerwonych”, na którą zagłosowało 90% publiczności. „Czerwoni” przekonali publiczność swoimi argumentami, że wprowadzenie euro w Polsce może wiązać się z wieloma wadami, takimi jak wzrost inflacji, utrata suwerenności monetarnej, koszty przystosowania, ryzyko kryzysu gospodarczego i działania spekulacyjne.

            Debata pokazała, że licealiści interesują się aktualną sytuacją ekonomiczną, potrafią celnie dobierać argumenty oraz posiadają umiejętność prowadzenia merytorycznej i kulturalnej dyskusji. Doceniła to również Dyrektor V LO mgr Małgorzata Witek, która pogratulowała obu drużynom i wręczyła im pamiątkowe dyplomy.