Edukacja bankowa

Dnia 28 lutego uczniowie klas I, IIc oraz IIf mieli możliwość uczestniczyć w wydarzeniu „Edukator – Edukacja bankowa”, którego organizatorem był Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej we współpracy z V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

Uczestnicy zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni, wysłuchali wykładu o bankowości i systemach bankowych, który wygłosiła dr hab. Agnieszka Wójcik-Mazur, profesor Politechniki Częstochowskiej. Spotkali się również z dyrektorem częstochowskiego oddziału Banku Ochrony Środowiska, dr. Robertem Turkiem. W ramach poszerzania wiedzy finansowej, uczniowie obejrzeli film „Śladami złotego” przygotowany przez Narodowy Bank Polski, ukazujący kluczowe momenty w historii polskiej bankowości centralnej oraz ewolucji pieniądza.

Dodatkowo, rozstrzygnięty został konkurs filmowy pod hasłem „Moje płatności w złotówkach”, podczas którego nagrodzone prace uczniów były prezentowane na dużym ekranie Klubu Politechnik. Laureatami konkursu zostali: Zuzanna Ślęzak i Oliwia Szymczak (I miejsce), Marcin Zatoń i Bartosz Ryś (II miejsce), Zofia Jaszczyk i Viktoria Kowalczuk (III miejsce), a wyróżnienia otrzymali Marcin Tyrała oraz Marcel Mrożek.

Organizacją i koordynacją wydarzenia zajęła się dr Renata Stasiak-Betlejewska wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Erasmus+Manager. Wyraziliśmy podziękowania za współpracę, wkład w rozwijanie horyzontów uczestników i stworzenie inspirującej atmosfery.

O wydarzeniu „Edukator – Edukacja bankowa” więcej na stronie Radia Fiat: