Matematyka

Matematyka w Banku

Na lekcji matematyki, wraz z uczniami klasy 1 h rozwiązywaliśmy 3 problemy dotyczące lokat bankowych. Poznaliśmy zagadnienia związane z bankiem tj. lokata, kapitał początkowy, kapitał końcowy,
oprocentowanie, kapitalizacja, okres oszczędzania. Rozpatrywane przez nas problemy dotyczyły zakładania lokat na określony czas. W celu wykonania trudniejszych obliczeń matematycznych, został wykorzystany arkusz kalkulacyjny Excel. W nim zapisano formułę umożliwiającą policzenie kapitału końcowego. Przeprowadziliśmy symulację, porównując w problemie nr. 3, opłacalność osobnych i wspólnych lokat dla bliźniczek. W każdym z zadań, od odsetek został odliczony podatek Belki. W Polsce ten podatek niezmiennie od 2004 roku wynosi 19% i jest pobierany od odsetek od osób fizycznych. Na
koniec młodzież podzieliła się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami po lekcji: Matematyka w banku.