Lekcja chemii

Zorganizowano również warsztat dla uczniów dla uczniów naszego liceum, którego celem było zapoznanie z metalami wykorzystywanymi w produkcji monet oraz przeprowadzenie eksperymentów chemicznych dotyczących tych metali. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat obecnie używanych materiałów do produkcji monet, dowiedzieli się, dlaczego preferuje się miedź, co to są miedzionikle i brązal, oraz z jakiego powodu te materiały są wykorzystywane. Obserwowali eksperyment chemiczny ukazujący właściwości fizyczne używanych metali, w tym wpływ kwasu azotowego(V) na charakteryzowane metale.

Podczas zajęć uczniowie wykazali się znajomością i umiejętnościami w zakresie opisywania właściwości fizykochemicznych metali używanych do produkcji monet. Ambasadorzy projektu przygotowali prezentację na temat składu chemicznego monet i przeprowadzili eksperyment w laboratorium chemicznym, po którym wyciągnęli wnioski z przeprowadzonych doświadczeń.