Ewaluacja projektu

informacje

Ewaluacja projektu

Ewaluacja projektu „Złote Szkoły NBP” została przeprowadzona wśród uczniów zaangażowanych w realizację tego ambitnego przedsięwzięcia edukacyjnego. Uczestnicy projektu dokonali oceny jego skuteczności, wpływu na rozwój kompetencji ekonomicznych oraz zadowolenia z uczestnictwa w różnych aktywnościach. Notatka zawiera główne punkty, które zostały wyłonione podczas procesu ewaluacyjnego.

Cele projektu

Uczniowie zauważyli, że projekt miał na celu poszerzenie ich wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz funkcjonowania banku centralnego. Zwrócono uwagę na praktyczne aspekty nauki, które miały przyczynić się do lepszego zrozumienia mechanizmów rynkowych i finansowych.

Metodyka i materiały

Oceniono jakość i dostępność materiałów dydaktycznych dostarczonych przez Narodowy Bank Polski. Uczniowie podkreślili, że materiały były ciekawe, aktualne i łatwe do zrozumienia, co znacząco wpłynęło na efektywność nauki. Metodyka projektu, opierająca się na interaktywnych zajęciach i grach edukacyjnych, została również pozytywnie oceniona.

Wpływ na uczniów

Ewaluacja wykazała, że uczestnictwo w projekcie miało pozytywny wpływ na rozwój umiejętności krytycznego myślenia, analizy ekonomicznej oraz zrozumienia złożonych zagadnień finansowych. Uczniowie zwrócili uwagę na wzrost swojej świadomości ekonomicznej i lepsze przygotowanie do podejmowania świadomych decyzji finansowych.

Organizacja i realizacja

Ocena organizacji i realizacji projektu również wypadła pozytywnie. Uczniowie docenili zaangażowanie nauczycieli i ekspertów w przekazywanie wiedzy, jak również sprawną organizację wydarzeń i warsztatów. 

Podsumowanie

Podsumowując, ewaluacja projektu „Złote Szkoły NBP” dokonana przez uczniów wskazuje na jego duży sukces edukacyjny i motywujący wpływ na młodych ludzi. 

Magdalena Lakamer-Bubacz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

www.000webhost.com